vi Tiếng Việt

Hệ thống quản lý toà nhà (BMS/BAS-Building Management System/Building Automation System)

Hệ thống BMS (Building Management System) là hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hòa thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy – chữa cháy,… đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ mang tính thời gian thực, trực tuyến, đa phương tiện, nhiều người dùng, hệ thống vi xử lý bao gồm các bộ vi xử lý trung tâm với tất cả các phần mềm và phần cứng máy tính, các thiết bị vào/ra, các bộ vi xử lý khu vực, các bộ cảm biến và điều khiển qua các ma trận điểm.

Cấu trúc của hệ thống BMS gồm 4 phần:
– Phần mềm điều khiển trung tâm.
– Thiết bị cấp quản lý.
– Bộ điều khiển cấp trường.
– Cảm biến và các thiết bị chấp hành.

Chia sẻ:

LIÊN HỆ NGAY