GIẢI PHÁP LPR NÂNG CAO VỚI NHẬN DẠNG PHƯƠNG TIỆN

GIẢI PHÁP LPR NÂNG CAO VỚI NHẬN DẠNG PHƯƠNG TIỆN

A. Giải pháp LPR là gì? Nhận dạng biển số ZKTeco là một công cụ nâng cao công nghệ tự động và nhanh chóng nhận ra màu sắc của xe, biển số xe và những thứ liên quan các tính năng cho cả xác minh nhiều lần để bảo mật cao hơn cấp trong khi […]

Hệ thống báo động cho nhà máy, nhà xưởng

Giải pháp Hệ thống báo động cho nhà máy, nhà xưởng

Giải pháp báo động là giải pháp không thể thiếu trong hệ thống an ninh hiện nay của doanh nghiệp, nhà máy. Hệ thống báo động là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả bên cạnh hệ thống CCTV. Ngoài ra hệ thống báo cháy là không thể thiếu trong […]