Vũ Tiến triển khai dán nhãn Cảnh báo an ninh

Vũ Tiến đang triển khai dán nhãn “Cảnh Báo An Ninh” đến Khách hàng nhằm nâng cao cho hệ thống An ninh. Nhằm mục đích cảnh báo một số thành phần có ý đồ xấu đối với Công ty (lấy cắp, đột nhập, phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự đối với […]