Ưu điểm và phân loại các loại cổng từ an ninh

Ưu điểm và phân loại các loại cổng từ an ninh

1. Thiết bị cổng từ an ninh là gì ? Cổng từ an ninh là một thiết bị sử dụng để phòng chống mất trộm hàng hóa trong các siêu thị, cửa hàng. Trước đây chỉ có một số quốc gia phát triển như Đức, Anh, Mỹ mới biết đến thiết bị này. Tuy nhiên […]