Phần mềm hệ thống kiểm soát ra vào phiên bản Standard ME-ACS Standard

Liên hệ

– 3 cổng giao tiếp

– Chấm công nâng cao

– Không có tính năng chụp ảnh CCTV

– Giám sát cơ bản

– 1 thẻ cho mỗi người dùng