Phần mềm hệ thống kiểm soát ra vào phiên bản Pro-Basic ME-ACS Pro-Basic

Liên hệ

– Không giới hạn cổng giao tiếp

– Chấm công nâng cao

– Chụp ảnh 8 camera CCTV

– Giám sát nâng cao

– Nhiều thẻ cho mỗi người dùng