Phần mềm hệ thống kiểm soát ra vào phiên bản Pro-Advance ME-ACS Pro-Advance

Liên hệ

– Không giới hạn cổng giao tiếp Internet.

– Chấm công nâng cao.

– Chụp ảnh không giới hạn camera CCTV.

– Giám sát nâng cao với Emap.

– Nhiều thẻ cho mỗi người dùng.