Phần mềm hệ kiểm soát ra vào phiên bản Lite ME-ACS Lite

Liên hệ

Phiên bản miễn phí bị giới hạn nhiều tính năng

Kết nối duy nhất 1 thiết bị IP

Không có tính năng chụp ảnh CCTV

Chấm công cơ bản

Không mở rộng client