Mô-đun GSM/GPRS RISCO RW132G30000A

Liên hệ

Brand

Mã sản phẩm: RW132G30000A Danh mục:

– Module sử dụng SIM (Plug-in GSM/GPRS Module).

– Cho phép trung tâm quay số khi có sự kiện, báo động, kết nối internet thông qua Sim di động gắn trên main.