Nguồn 4.5A

Liên hệ

Brand

Mã sản phẩm: RP432PS45NCA Danh mục: