vi Tiếng Việt

Hệ thống tổng đài (PABX)

Hệ thống tổng đài (PABX)

PABX (Private Automatic Branch Exchange): bộ chuyển mạch tự động trong đó bao gồm các máy nhánh và các đường trung kế dùng để liên lạc với bên ngoài. Mỗi máy nhánh có 1 số điện thoại riêng dùng để liên lạc với nhau và tổng đài cũng cấp mã số để các máy chiếm đường dây trung kế gọi ra ngoài.

Tổng đài PABX có dung lượng từ 4 số máy nội bộ đến vài trăm số máy nội bộ, sử dụng các đường dây trung kế là các số điện thoại do Bưu điện cung cấp.

Hệ thống tổng đài điện thoại cung cấp các máy thuê bao cho các kết nối tới các phòng ban, các bộ phận và các kết nối tới các đường thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc sử dụng Tổng đài đem lại những tiện ích như: sử dụng một số ít đường thuê bao từ Bưu điện, giảm chi phí đáng kể trong việc đăng ký thuê bao mới từ Bưu điện, việc trao đổi thông tin giữa các phòng ban trong cơ quan mà không phải trả chi phí, liên lạc với bên ngoài qua nhóm đường thuê bao chung tới bất kỳ số máy cần gọi…

Chia sẻ:

LIÊN HỆ NGAY