Hệ thống kiểm soát ra vào (Access Control)

Hệ thống kiểm soát ra vào Access Control hay còn gọi là hệ thống quản lí cửa: là hệ thống kiểm soát ra vào cửa hay lối đi bằng việc xác nhận vân tay, thẻ cảm ứng hay mật khẩu trên thiết bị nhận dạng.

Mỗi thành viên sử dụng hệ thống bắt buộc phải cung cấp ID bằng thẻ hoặc vân tay của bản thân kèm theo mật khầu. Tất cả những lần ra vào cửa sẽ được hệ thống lưu lại trên đầu đọc thẻ( bao gồm lưu: ngày giờ, tình trạng ra vào…)

Ưu điểm của hệ thống kiểm soát ra vào Access Control
– Đảm bảo an ninh cho khu vực sử dụng hệ thống.
– Thiết lập, phân quyền hạn ra vào cho từng cá nhân, nhóm người.
– Giảm thiểu công việc cho nhân viên nhân sự vì đã có hệ thống tự động.
– Đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho mọi người.
– Hệ thống kiểm soát ra vào được cài đặt để bảo vệ cũng như chống lại các du khách không mong muốn và mục nhập cho phép người sử dụng nơi có lưu lượng nhân viên thường xuyên.