vi Tiếng Việt

Lắp đặt hệ thống camera IP, hệ thống báo động, âm thanh thông báo cho nhà máy 1 và 2 công ty TNHH Aqua Việt Nam

Lắp đặt hơn 70 camera IP cho nhà máy 1 và 2, hệ thống báo động, hệ thống âm thanh thông báo.

Chia sẻ:

LIÊN HỆ NGAY